Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB) dorește să încheie parteneriate în vederea constituirii și operaționalizării unui cluster inovativ în domeniul de aplicativitate al
conceptelor ,,SMART CITY”.

Clusterul va fi orientat spre identificarea punctelor forte și oportunităților sectorului vizat, pentru a conecta diferiți actori și a realiza proiecte prin colaborare în domeniul cercetării–dezvoltării-inovării și transferului tehnologic.

Scopul este acela de a susține creșterea competitivității cluster-ului, precum și a fiecărui membru în parte, atât pe piața națională, dar și internațională, realizareaunor infrastructuri/laboratoare de educație și cercetare, precum și dotarea Campusului UPB.

Clusterul va fi un catalizator pentru creșterea competitivității sectorului eco-inovativ din România prin promovarea utilizării în comun a echipamentelor, prin contribuții efective la transferul de cunoștințe,
stabilirea de contacte și diseminarea informațiilor. În acest mod se vor crea premisele pentru a răspunde cu succes provocărilor cu care se confruntă organizațiile din acest sector.

 

Anunț de cooptare a membrilor fondatori în vederea constituirii Clusterului de inovare în domeniul „SMART CITY” – „CITI”
(Centrul Internațional Tehnic pentru Inovare în Smart City)

Anexa 1 – Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al potențialului membru fondator că nu se află în niciuna din situațiile de excludere
Anexa 2 – Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Anexa 3 – Domeniile de interes ale Clusterului în care organizația dorește să se implice
Anexa 4 – Grila de analiză a potențialilor membri fondatori
Anexa 5* – Statut asociație CITI Cluster

           *patrimoniul initial al Asociației ,,CITI” este 12.500 lei/ entitate juridica
          *membri statutari (fondatori) vor dobandi calitatea de asociați la data dobândirii personalității juridice de către Asociația ,,CITI”

Termenul pentru depunerea documentatiei a fost prelungit pana la data de 18 septembrie 2023, ora 16:00, pentru mai multe detalii va rugam accesati urmatorul anunt.

Ghid de bună practică pentru clustere şi reţele de firme
Cluster Development Guide

 

Pentru mai multe informații: 
Site – https://citicluster.upb.ro/
Email – citicluster@upb.ro