Indicatori valorificare rezultate CDI

Listă indicatori valorificare rezultate CDI din UPB

NR.

CRT.

NUME INDICATORDESCRIERE/DEFINIȚIESURSACATEGORIEMOTIVAȚIE/ARGUMENTE
1Brevete acordateNumărul de brevete acordate pe baza activităților CDI din universitateUPBOutput, ImpactBrevetele sunt importante pentru a proteja rezultatele obținute din activitățile CDI, pe durată limitată de timp, pentru a face posibilă continuarea dezvoltării lor și / sau valorificarea lor în sens comercial
2Proiecte / activități inovative incubateNumărul de proiecte care sunt susținute prin facilitățile oferite de incubatorul din universitate, în sensul că inițiatorii își valorifică ideile inovative beneficiind de consultanță, finanțare, integrare în rețele colaborative sau asistență juridicăUPBProces, ImpactFacilitățile incubatorului sunt părți importante ale ecosistemului antreprenorial, susținând posibilitățile de transformare a ideilor în întreprinderi profitabile
3Firme spin-off rămase pe piațăNumărul de companii spin-off înființate, funcționând cel puțin trei ani, provenind din universitate, adică companii inițiate fie de studenți, fie de angajați, cu sau fără un portofoliu activ de PI, sau de către persoane din afara UPB, pe baza portofoliului de PI deținut de către UPBUPBOutput, ImpactCompaniile spin-off ilustrează disponibilitatea, implicarea și capacitatea universității de a susține inovarea deschisă
4Număr de licențe acordateNumărul de licențe, pe baza activităților CDI din universitate, acordate de către UPBUPBOutput, ImpactLicențele sunt esențiale pentru procesul de comercializare a ideilor provenite din cercetare, ca test relevant pentru aplicabilitatea lor practică
5Dezvoltarea de software Open sourceProporția de programe (fie ca mărime, fie ca număr de pachete de programe etc.) create în universitate, utlizabile cu titlu și/sau de dezvoltat / adaptat / modificat în viitorUPBOutput, ImpactDezvoltarea de Software Open Source este o cale de a disemina cunoașterea în cadrul comunității academice, cu impact și asupra universității, în ansamblul său. \totodată, dacă este posibil, o parte de dezvoltării de Software poate fi valorificat în sens comercial
6Număr de colaborări industrialePonderea veniturilor din cercetare, corespunzătoare colaborărilor cu mediul industrial, ca finanțări directe provenite din industrie sau destinate dezvoltării acestor colaborări, cu finanțare din fonduri publiceUPBImput, Proces, Output, ImpactColaborarea industrială arată că cercetarea aplicativă creează valoare, care merită să fie finanțată din diferite surse (organizații publice sau private); toate oportunitățile trebuie să fie valorificate
7Număr de co-publicații cu mediul industrialProcentul de publicații, cu cel puțin un coautor din mediul industrial, cu recomandarea de publicare în reviste / volume de conferințe științifice indexate în diferite baze de dateScopus, WoS, “repository” tehnico-științific al UPB etc.

Proces

Output, Impact

Co-publicațiile împreună cu mediul industrial reflectă buna colaborare mediu academic – firme. Procentul de astfel de publicații trebuie să fie rezonabil, căci și cercetarea fundamentală este importantă
8Număr de publicații științifice citate în brevetePonderea publicațiilor științifice din universitate citate în cel puțin un brevet internațional, cu recomandarea de apariție a referințelor în diferite baze de date indexatePublicații științifice citate în brevete (WoS, ESPACENET)Output, ImpactCitarea publicațiilor științifice în brevete indică faptul că cercetarea joacă un rol important în procesul de brevetare
9Număr de studenți doctoranzi angajați în mediul industrialPonderea doctoranzilor angajați în industrieUPB

Proces

Impact

Aceasta reflectă atractivitatea studiilor doctorale pentru autoritățile publice, industrie și universitate, pe baza ponderii doctoranzilor angajați în industrie
10Competențe antreprenorialePonderea absolvenților de licență și masterat cu abilități antreprenoriale, respectiv dobândirea de abilități antreprenoriale prin cursuri, participarea la proiecte sau alte asemenea activități educaționale, adică printr-o combinație de educație și cercetare, cotată cu cel puțin 30 de credite trasnsferabile – ECTSUPB

Proces

Output, Impact

Are rolul să modeleze / dezvolte o mentalitate creativă și antreprenorială pentru studenți, ca bază pentru susținerea implicării în activități inovative