Povestește-ne despre inventia ta

Majoritatea activităților de cercetare aplicativă pot să creeze rezultate care au potențial de valorificare prin comercializare.

Acele rezultate trebuie identificate din timp (pe parcursul dezvoltării activităților de cercetare) deoarece în cazul când aceastea ar putea fi valorificate prin comercializare    ar trebui să fie protejate din punct de vedere a proprietății inteletuale. Protecția proprietății intelectuale reprezintă o acțiune necesară în scopul valorificării rezultatelor de cercetare.

În cazul valorificării prin comercializare, de regulă forma de protecție a PI este brevetul de invenție.

Trebuie însă de ținut cont de faptul că brevetarea este un proces costisitor, deci nu se vor depune brevete pentru toate c  ercetările  care generează PI,    de exemplu, atunci când este potrivită o altă formă de protecție a PI , rezultatul acelei cercetări nu poate fi  valorificat  prin comercializare (prin licențiere sau crearea de start-up).

aaasda

 • Dezvăluirea invențiilor

  Etapele analizei privind  oportunitatea protecția în scopul  valorificării PI și a identificării rutei potrivite de urmat.

  Primul pas esențial în procesul de valorificare prin comercializare a unei idei, invenții, tehnologii  este de a fi discutată și dezvăluită echipelor de specialitate din cadrul UPB ( SITT si Marketing și Comercializare).

  De asemenea la nivelul Facultăților reprezentanții echipei  de inovare pot să identifice împreună cu directorii de proiecte acele rezultate  care ar fi de interes pentru a fi valorificate prin comercializare și să îndrume potențialul inventator spre a urma traseul necesar protecției și valorificării acelor rezultate âmpreună cu reprezentanții SITT.

  Nu este niciodată prea devreme pentru a discuta despre o idee inovativă la care se lucrează; este important să se discute aspectele de noutate științifică / tehnică înainte de a face publice informații despre rezultatele obținute. Acest lucru va permite ca să fie asigurată o protecție corespunzătoare a proprietății intelectuale, avantajoasă din perspectiva valorificării acesteia, în condiții de perfectă confidențialitate a informațiilor dezvăluite, în raport cu terțe părți interesate.

  În acest scop se va completa un formular de dezvăluire a unei invenții/  idei  cu potențial de a deveni o  invenție.

 • Formular de dezvăluire invenție

 • Formular de dezvăluire Know-How

  Descărcați formularul de dezvăluire  Know-How

 • De ce este importantă proprietatea intelectuală pentru cercetătorii din universitate?

  Proprietatea intelectuală (PI)  permite să se protejeze invențiile care rezultă din cercetarea realizata de cercetătorii din universitate.
  Terțe părți nu pot exploata comercial această PI fără permisiunea autorului.
  Politica de proprietate intelectuală a UPB  informează cu privire la  drepturile  de  inventator asupra proprietății intelectuale pe care o generează  cercetătorii  în timp ce sunt angajați la UPB.

 • Proprietatea Intelectuală la UPB

  La universități, proprietatea intelectuală este generată cel mai frecvent ca rezultat al activităților de cercetare.
  Cele mai frecvente tipuri de protecție a proprietății intelectual care rezultă din activitățile de cercetare realizate la UPB sunt brevetele, drepturile de autor, drepturile la baze de date și cunoștințe confidențiale.
  PI acoperă, de asemenea, desenele, mărcile comerciale, drepturile interpreților, indicațiile geografice și alte drepturi.
  Mai multe forme de PI se pot aplica unei singure creații – de exemplu, software-ul poate fi uneori protejat atât prin brevete, cât și prin drepturi de autor.

 • Prezentare generală a IP

  Brevete: acoperă invențiile care sunt noi, inventive și au aplicații practice. Brevetele se obțin prin solicitarea unei cereri de brevet și are o durată maximă de 20 de ani.

  Legislația din RO privind invențiile

  Drepturi de autor: acoperă opere și programe literare, dramatice, muzicale, artistice. Este un drept automat care nu necesită o cerere și are o durată maximă de 70 de ani de la moartea autorului (în funcție de jurisprudență).

  Legislația din RO privind Drepturile de Autor

  Cunoștințele  confidențiale: acoperă informații confidențiale nepublicate, secrete comerciale, procese, metode și abilități. Nu necesită o aplicație, dar necesită o gestionare atentă și are o durată maximă nelimitată.

  Legislația din RO privind cunoștințele confidențiale

  Drepturile bazei de date: acoperă bazele de date. Nu necesită o cerere și are o durată maximă de 15 ani.

  Legislația din RO privind Drepturile Bazelor de date

Specialiștii din compartimentul de Marketing și Comercializare vor colabora strâns cu inventatorul pentru a determina care este cea mai bună soluție de a valorifica în piață produsul/procesul/metoda/tehnologia nouă. Adesea aceasta va fi licențierea tehnologiei noi unui partener industrial. Licențierea se poate practica atît companiilor mici, în creștere, precum și întreprinderilor mari, consacrate.

Unii factori care sunt luați în considerare atunci când echipa UPB lucrează cu inventatorul pentru a decide cea mai bună abordare a comercializării tehnologiei includ:

Poziția IP – dacă este îngustă, licențierea poate fi mai bună.
Este probabil un nou IP? Dacă nu, licențierea poate fi mai bună.
Este nucleul tehnologiei pentru zona dvs. de cercetare sau cercetarea viitoare? Dacă da, un startup e poate fi cea mai potrivită cale.
Există un potențial partener industrial cu abilitățile, facilitățile și expertiza pentru a vă duce tehnologia mai departe? Dacă da, licențierea ar putea fi abordarea corectă.

Decizia cu privire la formarea unui startup sau licențierea tehnologiei către industrie este luată în comun între echipele SITT și Comercializare și Marketingale ale UPB impreună cu inventatorul . Această decizie se va lua ân urma unui proces de colaborare.

Se iau în considerare mai mulți factori atunci când se decide dacă să licențiem o tehnologie unei companii existente sau să se înființeze o nouă companie de tip start-up, care să dezvolte și să comercializeze tehnologia. Nu există un moment prestabilit în timpul procesului de evaluare a tehnologiei în care trebuie luată decizia.

Criteriile descrise mai jos (și altele, eventual) sunt monitorizate continuu în timpul procesului de evaluare a posibilităților și poate dura ceva timp până la momentul deciziei de opțiune: licențiere vs. firmă de tip start-up.

 • Factori care pot favoriza decizia de a acorda licență unei terțe părți

  Subiectul analizei Condiția / factorul favorizant
  Proprietatea intelectuală ·       Domeniul de protecție al PI relativ “îngust”

  ·       Dezvoltarea PI existentă puţin probabilă

  ·       DPI preexistente dominate de terți, corelat cu posibilitatea existenței unui număr limitat de beneficiari de licenţă

  ·       PI ca atare (+/- date asociate) suficientă pentru licență

  ·       Nu este necesară o asistență semnificativă după acordarea licenței

  Inventatorul ·       Tehnologia nu se află între prioritățile cercetărilor actuale / viitoare ale inventatorului

  ·       Presiune pentru a genera un venit în avans sau pentru a obţine rapid venituri din cercetare

  ·       Inventatorul nu este motivat să ȋnfiinţeze un start-up


  Oportunitatea comercială vs. investiția necesară
  ·       Dezvoltare / îmbunătățire tehnologică incrementală (progresivă, în etape succesive)  pe o piață consacrată / matură

  ·       Domeniul este în prezent neatractiv pentru investitori

  ·       Piață mult prea redusă pentru a justifica chiar și o mică investiție

  ·       Un start-up ar necesita investiții majore, pe termen lung, cu risc ridicat

  Resursele ·       Cele mai bune abilități de management, de dezvoltare și privind facilitățile existente sunt deținute de o terță parte

  ·       Progresul ar putea fi obţinut cu ajutorul consultanților și folsind un management intern, cu condiţia să se dorească o dezvoltare ulterioară și să existe o finanțare

  ·       Nu există un management adecvat pentru un start-up

  Tehnologia ·       Piață unică, aplicație validată și / sau componentă a unui sistem mai mare

  ·       Nivelul de maturitate tehnologică (TRL) precum și informaţiile / datele aferente sunt suficiente pentru a atrage un titular / beneficiar de licență (sau pot fi generate rapid, la costuri modeste)

  Disponibilitatea licențelor ·       Titularii / beneficiarii de licență pot fi ușor identificați pe o piață bine conturată (nu prea mulți concurenți, iar piața nu este fragmentată)

  ·       Este disponibil un titular / beneficiar de licență, pregătit să acționeze ȋn calitate de prim client

  Controlul & Monitorizarea ·       UPB nu dorește să se implice ȋn procesul de control și monitorizare al dezvoltării unei tehnologii
  Aspectele economice ·       Veniturile generate, pe termen lung pentru UPB, sunt estimate a fi mai mari din acordarea de licențe către terți, decât prin înființarea unui start-up
  Obiectivul tranzacţiei ·       Nu este cazul unei afaceri de sine stătătoare. Este vorba de o tehnologie, nu de o companie.

 • Factori care pot favoriza decizia de a ȋnfiinţa un start-up bazat pe tehnologie

  Inventatorul ·       Inventatorul dorește să rămână implicat și este interesat, putând aloca în acest scop timp și resurse

  ·       În mod alternativ, dacă se poate gestiona dezvoltarea fără sprijinul inventatorului, iar acesta are o viziune pe termen lung, fiind dispus să amâne primirea de recompense

  Oportunitatea comercială vs. investiția necesară ·       O tehnologie disruptivă sau o nouă tehnologie pe o piață deschisă către noi „jucători”, respectiv o tehnologie capabilă să creeze o nouă piață

  ·       O piață „difuză”, cu mulți „jucători” – fără „jucători” dominanți, cărora să li se acorde licențe – mai bine să se lanseze un start-up, care să creeze un nou produs și să-i servească pe toți „jucătorii”, prin acorduri de distribuție

  ·       Domeniul de piață al tehnologiei dezvoltate este atractiv pentru investitori

  ·       Dimensiunea pieței poate justifica investiția viitoare necesară

  ·       Fondatorii și investitorii sunt dispuși să accepte cerințele majore de investiții, care comportă un risc ridicat

  Resursele ·       Cele mai bune abilități de management, de dezvoltare și privind facilitățile existente nu sunt deținute de o terță parte

  ·       Suntem siguri că putem identifica sau am identificat deja o astfel de echipă managerială

  Tehnologia ·       Tehnologii disruptive, „tehnologii platformă” inclusiv în domeniul PharmTech, sau sisteme integrate (mai degrabă decât componente), care distribuie / diminuează riscurile și crește oportunitățile de valorificare; prezintă șanse mai mari de a obține profit, raportat la o singură tehnologie

  ·       Nivelul de maturitate tehnologică (TRL) precum și informaţiile / datele aferente încă nu sunt suficiente pentru a atrage un titular / beneficiar de licenţă și nu pot fi generate rapid, cu costuri rezonabile

  ·       Este necesar un start-up pentru a dezvolta  tehnologia până la un punct în care valorificarea să se facă cu maxim de eficiență

  Disponibilitatea licențelor ·      Titularii / beneficiarii de licență nu pot fi ușor identificați
  Controlul & Monitorizarea ·      UPB dorește să se implice activ în dezvoltarea tehnologiei, în mod indirect, prin licențierea tehnologiei către o companie de tip start-up și eventual chiar să investească în ea
  Aspectele economice ·      Veniturile generate, pe termen lung pentru UPB, sunt estimate a fi mai mari dacă provin de la un start-up, decât dacă sunt obținute dintr-o licență acordată unei terțe părţi
  Obiectivul tranzacţiei ·      Un plan de afaceri / studiu de caz poate fi realizat pentru crearea unei companii de tip start-up în jurul tehnologiei respective