noiembrie, 2018

09nov8:0018:00Facultatea de Inginerie Electrică organizează ediția a XIV-a a Simpozionului Internațional ACTUALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL MAŞINILOR ELECTRICE – SME`18

Citeste mai mult

Despre eveniment

Manifestare organizată sub egida secțiunii România a INSTITUTULUI INGINERILOR ELECTRICIENI SI ELECTRONISTI și a Academiei de Științe Tehnice din România, secția de Electrotehnică, Energetică (Filiala din Craiova a ASTR).

Evenimentul va avea loc în data de 9 noiembrie 2018, in clădirea Bibliotecii Centrale Universitare a UPB

Tematica simpozionului se referă la maşini electrice de toate tipurile, transformatoare electrice, acţionări electrice, materiale pentru electrotehnică, urmărindu-­se îndeosebi  următoarele  aspecte:

  • proiectare, dezvoltare de noi tipuri şi/sau familii de produse, metode noi de proiectare

  • soluţii constructive şi tehnologii moderne pentru maşini performante

  • maşini electrice cu eficienţă energetică ridicată, maşini electrice pentru conversia energiilor regenerabile

  • sisteme performante de acţionare a maşinilor electrice; managementul inteligent  al funcţionării sistemelor de acţionare electrică şi din reţeaua energetică

  • materiale utilizate în construcţia maşinilor electrice; sisteme de izolaţie performante

  • metode noi de încercări experimentale şi atestare a calităţii produselor electrotehnice

  • mentenanţă şi diagnoză, sisteme de monitorizare, gestionarea timpului de viaţă al produselor

  • produse  cu caracteristici energetice  şi ergonomice superioare

  • aspecte privind standardizarea în domeniu şi armonizarea europeană

Scopul simpozionului este cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniu, întâlnirea într-­un cadru organizat a specialiştilor din cercetare, educaţie, producţie precum şi din partea utilizatorilor, pentru a  se  face  un schimb util de informaţii şi de idei creative cu referire la dezvoltarea domeniului  şi  analiza  tendinţelor pe plan mondial.

Se va face o trecere în revistă a ofertei de cercetare a participanţilor în cadrul programelor naţionale şi un schimb util de idei în identificarea de teme noi şi constituirea unor parteneriate de cercetare în domeniu.

web: http://www.sme.pub.ro

e-mail:  sme@upb.ro

Data

(Vineri) 8:00 - 18:00

Locatie

Biblioteca Centrala

Organizator

UPBrelatii.publice@upb.ro Splaiul Independentei nr 313, sector 6, Bucuresti

Biblioteca CentralaMisiunea BC/UPB este de a participa activ la procesul de instruire, formare şi educare, precum şi la activitatea de cercetare din UPB, prin dezvoltarea unei baze infodocumentare pertinente ştiinţific, destinată susţinerii programului de bibliotecapoliînvăţământ şi de cercetare al studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor, facilitând accesul la aceste colecţii de informaţii, conştientă fiind de rolul strategic pe care îl are biblioteca în cadrul societăţii informaţionale.