27 Martie 2024

CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI PENTRU CONCURSUL PUBLIC PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL CONSILIULUI STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT (CSUD), PENTRU MANDATUL 2024-2029

Prof. HORIA IOVU

Curriculum Vitae
Lista de lucrari – publicate cu proprii doctoranzi
Lista de lucrari – in domeniul managementului studiilor doctorale

 


În conformitate cu art. 11, alin (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin HG nr. 681/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 551 din data de 3 august 2011, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie  Politehnica București  anunță organizarea concursului public pentru ocuparea postului de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD), pentru mandatul 2024-2029, concurs ce va avea loc în data de 29 Martie 2024, ora 12.00 în sala Biroului Consiliului de Administrație, clădirea Rectorat, din Str. Splaiul Independenței 313, Sector 6, București, conform metodologiei aprobate de Senatul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București din data de 11 Ianuarie 2024.

La concursul pentru ocuparea postului de director al CSUD se pot prezenta numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate și care îndeplinesc standardele minimale și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României , Partea a III-a, a anunțului privind scoaterea la concurs a postului.

Metodologia de organizare a concursului poate fi accesată pe site-ul Universității Naționale de Știință și Tehnologie  Politehnica București: www.upb.ro.

Metodologie de desfășurare a concursului public de ocupare a funcției de director al Consiliului studiilor universitare de doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD

Candidaturile se depun în perioada  25 – 27 Martie 2024, la Registratura Universității Naționale de Știință și Tehnologie  Politehnica București, str. Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București.

Informații suplimentare pot fi obținute de la Cabinet Rector,

e-mail: cabinet.rector@upb.ro,

telefon +40 21 3171001, fax +40 21 3171002