Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE).

ROSE face parte din Programul Național al MEN Sprijin la bacalaureat, acces la facultate (aprobat prin Hotărârea Guvernului 251/2015) și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii și la îmbunătățirea oportunităților de participare în învățământul terțiar, pentru populația României.

Obiectivele de dezvoltare ale ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de studii universitare, în instituțiile finanțate în cadrul proiectului.

În cadrul proiectului ROSE sunt finanţate trei scheme de granturi:

  • o schemă necompetitivă (în cadrul căreia beneficiază de granturi toate facultățile eligibile, a căror propunere de sub-proiect întrunește condițiile de calitate impuse);

  • două scheme competitive, pentru care selecția sub-proiectelor este realizată în baza punctajului obținut la evaluare.

În cadrul schemei necompetitive a programului ROSE, UPB implementează în acest moment trei (3) granturi:

Îmbunătățirea oportunităților de participare la învățământul de calitate în cadrul Facultății de Inginerie Electrică – TOPICFIE

Beneficiar: Facultatea de Inginerie Electrică

Durata de implementare: 24 luni (17.10.2017 – 16.10.2019)

Valoarea totală a finanțării solicitate: 423.020 LEI

Obiectivul general: îmbunătățirea oportunităților de participare în anii universitari 2017-2018 și 2018-2019, a unui grup țintă (GT) de 180 de studenți cu risc ridicat de abandon, înmatriculați în primul an de studii universitare de licență la Facultatea de Inginerie Electrică (FIE) din Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), la învățământul de calitate în cadrul FIE, în vederea creșterii motivației pentru învățare și a performanțelor școlare, reducerii ratei de abandon, respectiv creșterii procentului de promovabilitate la încheierea primului an de studii, de la valoarea actuală de 87,5% la valoarea de 89%.

Obiectivele specifice (OS):

OS1. Integrarea mai ușoară și mai rapidă a studenților din GT în mediul universitar și creșterea motivației lor pentru continuarea și finalizarea studiilor (reducând astfel rata de abandon) prin desfășurarea de campanii de conștientizare, sesiuni de coaching și dezvoltare personală, sesiuni de dezvoltare a competențelor socio – emoționale și acțiuni de îndrumare și sprijin – tutorat.

OS2. Dezvoltarea cunoștințelor studenților din GT prin derularea de programe remediale – seminarii de elemente fundamentale de matematică, fizică și de utilizare a mijloacelor de calcul pentru ingineria electrică, cu scopul de a le permite îmbunătățirea tehnicilor de învățare în vederea promovării examenelor.

OS3. Dezvoltarea abilităților practice ale studenților din GT și familiarizarea lor cu noțiunile tehnice specifice domeniului ingineriei electrice și cu direcțiile de dezvoltare și oportunitățile pe care le oferă profesia de inginer în acest domeniu, prin desfășurarea de ateliere de lucru specifice programelor de studii din FIE, vizite de studiu la societăți din domeniul ingineriei electrice și acțiuni de consiliere profesională și orientare în carieră.

Pentru mai multe informaṭii:

Dragoș Deaconu, director de proiect: dragos.deaconu[at]upb.ro

Mihaela Mateescu, asistent proiect: mihaela.mateescu[at]upb.ro

Creşterea Retenției în Studiile universitare în cadrul Invatământului energetic – INCREASE

Beneficiar: Facultatea de Energetică

Durata de implementare: 36 luni (23.11.2017 – 22.11.2020)

Valoarea totală a finanțării solicitate: 681.420 LEI

Obiectivul general: îmbunătăţirea oportunităților de participare a unui grup țintă de 240 studenţi înmatriculați în primul an de licență în anii universitari 2017-2018, 2018-2019 și 2019-2020 cu risc ridicat de abandon, la învăţământul de calitate în cadrul Facultății de Energetică, în vederea reducerii ratei de abandon, respectiv creșterii procentului de promovabilitate la încheierea primului an de studii de licență, de la valoarea actuală de 82,72% la 84,5%.

Obiectivele specifice (OS):

OS1: Îmbunătăţirea competenţelor emoţionale şi sociale prin furnizarea de servicii de coaching, de dezvoltare personală și de dezvoltare a competenţelor socio – emoţionale pentru 240 studenţi din anul I aflați în situația de risc de abandon.

OS2: Eficientizarea consilierii profesionale şi a orientării în carieră, care să contribuie la o mai bună integrare în societate a celor 240 studenţi din anul I aflați în situația de risc de abandon.

OS3: Îmbunătăţirea performanțelor academice prin programe remediale, ce vizează creşterea nivelului de cunoştinţe generale ale celor 240 studenţi din anul I aflați în situația de risc de abandon, necesar înţelegerii disciplinelor de studiu la nivel universitar.

Pentru mai multe informaṭii:

Gabriela Dumitran, director de proiect: gabriela.dumitran[at]upb.ro

Georgiana Dunca, asistent proiect: georgianadunca[at]yahoo.co.uk

Prevenirea abandonului în anul I de studii în Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică – PRO FIMM

Beneficiar: Facultatea de Mecanică şi Mecatronică

Durata de implementare: 36 luni (23.11.2017 – 22.11.2020)

Valoarea totală a finanțării solicitate: 679.288 LEI

Obiectivul general: sprijinirea studenților înmatriculați în anul I, în ciclul de licență, în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Mecatronică, expuși riscului de abandon în primul an de studii, aparținând cu precădere grupurilor dezavantajate și creșterea ratei de promovabilitate după primul an universitar, de la valoarea de referință pentru FIMM de 83,2% la ținta finală de 86%, prin selectarea a 288 de studenţi din anul I, aflaţi în situaţie de risc, în vederea furnizării unui pachet integrat de servicii remediale, de îndrumare-tutorat, coaching, dezvoltare a competențelor socio-emotionale, consiliere profesională și activități educaționale teoretice şi practice.

Obiectivele specifice (OS):

OS1: Oferirea de suport psihologic, îndrumare și sprijin, unui număr de 288 de studenți (96 studenți/an) înmatriculați în anul I la FIMM, selectați în grupul țintă, pe parcursul derulării proiectului, aflaţi în situație de risc de abandon, pentru ca aceștia să se poată integra și adapta mai ușor mediului academic, prin activități de îndrumare – tutorat, coaching, dezvoltare personală și dezvoltare a competențelor socio-emoționale.

OS2: Motivarea și accesul studenților dezavantajați la o educație de calitate prin furnizarea de programe remediale (cursuri/meditaţii/seminarii la materiile cu rată de promovabilitate scăzută) unui număr de 288 de studenți (96 studenți/an) înmatriculați în anul I la FIMM, selectați în grupul țintă, pe parcursul derulării proiectului, pentru a crește performanțele academice ale studenților în situație de risc și a scade rata de abandon,după primul an de facultate.

OS3: Creşterea motivaţiei (demonstrabilă prin teste de specialitate) pentru o carieră de succes în domeniul ingineriei mecanice, pentru un număr de 288 de studenţi (96 studenți/an înmatriculați în anul I la FIMM, selectați în grupul ţintă) pe parcursul derulării proiectului, prin activități educaţionale practice (workshop-uri, ateliere de lucru, vizite la companii și institute de cercetare) în direcțiile de dezvoltare din domeniul ingineriei mecanice şi prezentarea oportunităților de carieră pe care le oferă profesia de inginer mecanic.

Pentru mai multe informaṭii:

Elena Pop, director de proiect: elena.pop[at]upb.ro

Angela Chelu, asistent proiect, angela.chelu[at]upb.ro

În cadrul schemei competitive a programului ROSE, UPB implementează în acest moment grantul Hai în Centru: Strategii de învătare si de dezvoltare personală pentru reducerea abandonului Scolar – SIDPERA, ce vizează înființarea unui centru de învățare, destinat cu preponderență studenților aflați în risc de părăsire a studiilor, din anul I de studii de licență. La activitățile din cadrul centrului pot participa, însă, și alți studenți ai universității, inclusiv studenții din ciclul de masterat, universitatea vizând să asigure funcționarea acestuia minim 5 ani după terminarea finanțării.

Menționăm că în prezent se lucrează la amenjarea și dotarea centrului și estimăm că acesta va fi funcțional la sfârșitul primului an de implementare (ianuarie-februarie 2019).