Durata de implementare: 36 luni (13.12.2017 – 12.12.2020)

Valoarea totală a finanțării solicitate: 907.489,08 LEI

Obiectivul general: dezvoltarea unui Centru de Învățare în vederea îmbunătățirii accesului la o educație de calitate și a reducerii abandonului școlar pentru 500 de studenți din anul I de studii universitare de licență, cu precădere aflați în situație de risc de abandon școlar, printr-un pachet flexibil și interactiv de metode și instrumente, cu efecte formative atât asupra performanțelor academice, cât și asupra integrării sociale, din perspectiva adaptării la viața de student.

Obiectivele specifice (OS):

OS1. Înființarea unui Centru de Învățare într-un spațiu pus la dispoziție de universitate și amenajat corespunzător prin mici lucrări de renovare și dotări de mobilier smart și echipamente adecvate, care să faciliteze învățarea colaborativă, dar și studiul individual sau asistat, pentru 500 de studenți din anul I de licență, cu precădere aflați în situație de risc de abandon;

OS2. Dezvoltarea unor abilități necesare integrării sociale, de tip: comunicare, evaluare, relaționare, luare de decizii, gestionare a stresului pentru 300 de studenți din primul an de studii universitare de licență, în principal, aflați în situație de risc de abandon, prin integrare flexibilă și inovatoare a sesiunilor individuale cu cele de grup, în cadrul activităților de coaching și dezvoltare personală, consiliere profesională și orientare în carieră;

OS3. Creșterea performanței în învățare prin intervenții inovatoare la nivelul universității, care valorifică efectul formativ al predării în echipă, complementar celui de învățare reciprocă, în scopul oferirii de sprijin educațional individualizat și diferențiat pentru 100 de studenți din primul an de studii universitare de licență, în principal, aflați în situație de risc de abandon, în cadrul unor programe remediale;

OS4. Familiarizarea cu specificul vieții universitare pentru o integrare mai bună și mai rapidă din punct de vedere academic și social, printr-o abordare inovatoare la nivelul universității a activități de tutorat și prin ateliere de lucru pe domenii tematice, oferite pentru 400 de studenți din primul an de studii universitare de licență, în principal, aflați în situație de risc de abandon.

Pentru mai multe informaṭii:

centruinvatare[at]upb.ro