Cercetări privind caracteristicile mecanice și fonoabsorbante ale unor structuri compozite armate cu fibre sau cu particule/ Researches on the Mechanical and Sound Absorbing Characteristics of Composite Structures Reinforced with Fibers or Particles / Silvia-Andreea NIȚU (SPÂNU) – 23.05.2023, ora 11:30

În data de 23.05.2023, la ora 11:30, în sala CB 107, din cadrul facultății de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind caracteristicile mecanice și fonoabsorbante ale unor structuri compozite armate cu fibre

Caracterizarea materialelor solide și lichide pe bază pe sensori microstrip de sensibilitate mare / Characterizing Both Solid and Liquid Materials Based on High Sensitivity Microstrip Sensors / AL-BEHADILI AMER ABBOOD OSMAN – 18.05.2023, ora 12:00

În data de 18.05.2023, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  Sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Caracterizarea materialelor solide și lichide pe bază pe sensori microstrip de

Managementul calității și riscului aplicat în cercetarea din industria aerospațială / Application of Quality and Risk Management in Aircraft Industry Research / RUSU Manuela – 17.05.2023, ora 12:00

In data de 17.05.2023, ora 12:00, sala CK104 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Managementul calității și riscului aplicat în cercetarea din industria aerospațială / Application of Quality and