In data de 17.05.2023, ora 12:00, sala CK104 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Managementul calității și riscului aplicat în cercetarea din industria aerospațială / Application of Quality and Risk Management in Aircraft Industry Research

elaborată de doamna

RUSU Manuela

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Cristian-Vasile DOICIN
Conducător științific Prof.univ.emerit dr.ing.ec. Constantin MILITARU
Referent Prof.univ.dr.ing. Sergiu TONOIU
Referent Prof.univ.emerit dr.ec. Gheorghe POPESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. Constantin VOINIȚCHI

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.