În data de 23.05.2023, la ora 11:30, în sala CB 107, din cadrul facultății de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind caracteristicile mecanice și fonoabsorbante ale unor structuri compozite armate cu fibre sau cu particule/ Researches on the Mechanical and Sound Absorbing Characteristics of Composite Structures Reinforced with Fibers or Particles

elaborată de doamna 

Silvia-Andreea NIȚU (SPÂNU)

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. OCTAVIAN DONȚU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. RADU IATAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.emerit dr.ing. POLIDOR BRATU REFERENT
Prof.dr.ing. CRISTIAN PAVEL REFERENT
Conf.dr.ing. OVIDIU VASILE REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.