Utilizarea tehnicilor inteligenței artificiale în analiza malware/ Using Artificial Intelligence Techniques for Malware Analysis  / PASCARIU Cristian – 09.12.2022, ora 11:00

În data de 09.12.2022, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Utilizarea tehnicilor inteligenței artificiale în analiza malware/ Using Artificial Intelligence Techniques for

High-Accuracy Mass Measurements of Neutron Rich Nuclei and Study of N = 90 Shape Phase Transition / Anamaria SPĂTARU – 06.12.2022, ora 13:00

In data de 06.12.2022, la ora 13:00, in incinta Bilbliotecii Nationale de Fizica, Magurele-llfov, etaj 1, va avea loc sedinta de dezbatere si susţinere publică a tezei: High-Accuracy Mass Measurements of Neutron Rich Nuclei and Study of N = 90 Shape Phase Transition, elaborata de catre doamna Anamaria SPĂTARU rezumat_ro / rezumat_en in domeniul fundamental

METODE AVANSATE DE COMPRESIE IN AUTOMOTIVE / ADVANCED DATA COMPRESSION METHODS IN AUTOMOTIVE / BELU Sabin – 05.12.2022, ora 14:00

În data de 05.12.2022, la ora 14:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: METODE AVANSATE DE COMPRESIE IN AUTOMOTIVE / ADVANCED DATA COMPRESSION METHODS IN

Detection, Segmentation and Prediction in Autonomous Driving / Detecţie, segmentare şi predicţie in conducere autonomă / IANCU David-Traian – 05.12.2022, ora 10.00

In data de 5 decembrie 2022, la ora 10.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in sala ED 109, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Detection, Segmentation and Prediction in Autonomous Driving / Detecţie, segmentare şi predicţie in conducere autonomă a candidatului IANCU David-Traian