In data de 5 decembrie 2022, la ora 10.00 va avea loc in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, in sala ED 109, sedinta de dezbatere si susţinere publică, a tezei de doctorat  cu titlul Detection, Segmentation and Prediction in Autonomous Driving / Detecţie, segmentare şi predicţie in conducere autonomă

a candidatului IANCU David-Traian

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINERESTI,

domeniul de doctorat CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Componenta comisiei este urmatoarea:

Prof.dr.ing.  Florin POP PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. Adina Magda FLOREA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. Vasile MANTA REFERENT
Prof.dr.ing. Viorel NEGRU REFERENT
Prof.dr.ing. Mariana MOCANU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa, fizic sau on-line, la sedinta de dezbatere si susţinere publică prin transmiterea solicitarii la adresa catalina.daraban@upb.ro.

Teza poate fi consultata la Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti, situată in localul din Splaiul Independentei nr. 313.