În data de 05.12.2022, la ora 14:00, va avea loc, în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: METODE AVANSATE DE COMPRESIE IN AUTOMOTIVE / ADVANCED DATA COMPRESSION METHODS IN AUTOMOTIVE

elaborată de

BELU Sabin

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Componenţa comisiei fiind următoarea:

PRENUMELE ŞI NUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  DANIELA COLȚUC CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. IOAN TABUȘ REFERENT
Prof.dr.ing. DANIELA TĂRNICERIU REFERENT
Conf.dr.ing.  DANIELA FAUR REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313