VALORIFICAREA DE MATERII PRIME REGENERABILE PENTRU OBȚINEREA DE MATERIALE PERFORMANTE  / THE USE OF RENEWABLE RAW MATERIALS TO OBTAIN HIGH-PERFORMANCE PRODUCTS / AELENII RALUCA-SANDA (KOMARTIN) – 23.09.2022, ora 13:00

In data de 23.09.2022, la ora 13:00,  în Sala A040, va avea loc, în cadrul Facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: VALORIFICAREA DE MATERII PRIME REGENERABILE PENTRU OBȚINEREA DE MATERIALE PERFORMANTE  / THE USE

EVALUAREA ȘI OPTIMIZAREA PRODUCȚIEI DE BIOGAZ DIN DEȘEURI AGRO-INDUSTRIALE / ASSESING AND OPTIMIZATION OF BIOGAS PRODUCTION FROM AGRO-INDUSTRIAL WASTE / NISTOR (DIMA) Andreea–Daniela – 22.09.2022, ora 11:00

In data de 22.09.2022, la ora 11:00,  sala A040, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: EVALUAREA ȘI OPTIMIZAREA PRODUCȚIEI DE BIOGAZ DIN DEȘEURI AGRO-INDUSTRIALE / ASSESING AND OPTIMIZATION OF

Identificarea și monitorizarea riscurilor specifice în șantierele de construcţii cu volume atipice pentru clădiri cu faţade ventilate / Identification and Monitoring of Specific Risks in Construction Sites with Atypical Volumes for Buildings with Ventilated Facades / GOGELESCU (MEIȚĂ) Cristina – 22.09.2022, ora 09:00

In data de 22.09.2022, ora 09:00,  în Sala 2.3 din Biblioteca UPB va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: IDENTIFICAREA ȘI MONITORIZAREA RISCURILOR SPECIFICE ÎN ȘANTIERELE DE CONSTRUCŢII CU VOLUME