In data de 22.09.2022, la ora 11:00,  sala A040, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

EVALUAREA ȘI OPTIMIZAREA PRODUCȚIEI DE BIOGAZ DIN DEȘEURI AGRO-INDUSTRIALE / ASSESING AND OPTIMIZATION OF BIOGAS PRODUCTION FROM AGRO-INDUSTRIAL WASTE

elaborată de doamna

NISTOR (DIMA) ANDREEA – DANIELA ,

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE CHIMICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. OANA CRISTINA PÂRVULESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. TĂNASE DOBRE MEMBRU
Prof.dr.ing. CLAUDIA IRINA MUNTEAN MEMBRU
Prof.dr.ing. IOAN MĂMĂLIGĂ MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.