In data de 23.09.2022, la ora 13:00,  în Sala A040, va avea loc, în cadrul Facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

VALORIFICAREA DE MATERII PRIME REGENERABILE PENTRU OBȚINEREA DE MATERIALE PERFORMANTE  / THE USE OF RENEWABLE RAW MATERIALS TO OBTAIN HIGH-PERFORMANCE PRODUCTS

elaborată de doamna

AELENII RALUCASANDA (KOMARTIN),

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE CHIMICĂ,  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. LIANE GLORIA RALUCA STAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. GABRIELA CARJA MEMBRU
C.S.I.dr.ing. ANDREI SÂRBU MEMBRU
Prof.dr.ing. IOAN CĂLINESCU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313