NANOBIOMATERIALE MULTIFUNCȚIONALE / MULTIFUNCTIONAL NANOBIOMATERIALS

În data de 29.10.2020, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  NANOBIOMATERIALE MULTIFUNCȚIONALE / MULTIFUNCTIONAL NANOBIOMATERIALS elaborată de POPESCU ROXANA – CRISTINA REZUMAT_RO / REZUMAT_EN în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI,

SISTEME CU ELIBERARE ȘI VECTORIZARE DE PRINCIPII BIOLOGIC ACTIVE / DELIVERY AND VECTORIZATION SYSTEMS OF BIOLOGICAL ACTIVE PRINCIPLES

În data de 29.10.2020, la ora 13:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  SISTEME CU ELIBERARE ȘI VECTORIZARE DE PRINCIPII BIOLOGIC ACTIVE / DELIVERY AND VECTORIZATION SYSTEMS OF BIOLOGICAL ACTIVE PRINCIPLES elaborată

STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND DISTRIBUIREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE SOLIDE / STUDIES AND RESEARCHES ON SPREADING THE SOLID ORGANIC FERTILIZERS

In data de 23.10.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul  STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND DISTRIBUIREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE SOLIDE / STUDIES AND RESEARCHES ON SPREADING THE SOLID ORGANIC FERTILIZERS,  elaborată de POPA