În data de 29.10.2020, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  NANOBIOMATERIALE MULTIFUNCȚIONALE / MULTIFUNCTIONAL NANOBIOMATERIALS


elaborată de

POPESCU ROXANA – CRISTINA

REZUMAT_RO / REZUMAT_ENîn domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE CHIMICĂ.  

Componenţa comisiei este următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ADELINA CARMEN IANCULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. MARIANA  CARMEN CHIFIRIUC MEMBRU
Conf.dr.ing. ALEXANDRU MIHAI GRUMEZESCU MEMBRU
C.S.I.dr. MIHAI RADU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: carmen.stancescu@upb.ro și, astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313