NANOBIOMATERIALE MULTIFUNCȚIONALE / MULTIFUNCTIONAL NANOBIOMATERIALS

În data de 29.10.2020, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  NANOBIOMATERIALE MULTIFUNCȚIONALE / MULTIFUNCTIONAL NANOBIOMATERIALS

elaborată de

POPESCU ROXANA – CRISTINA

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE CHIMICĂ.  

Componenţa comisiei este următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ADELINA CARMEN IANCULESCUPREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCUCONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. MARIANA  CARMEN CHIFIRIUCMEMBRU
Conf.dr.ing. ALEXANDRU MIHAI GRUMEZESCUMEMBRU
C.S.I.dr. MIHAI RADUMEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: carmen.stancescu@upb.ro și, astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313