In data de 23.10.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul  STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND DISTRIBUIREA ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGANICE SOLIDE / STUDIES AND RESEARCHES ON SPREADING THE SOLID ORGANIC FERTILIZERS,


 elaborată de

POPA VASILICA (ȘTEFAN)

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN


în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE MECANICĂ

Componenţa comisiei este următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.univ.dr.ing.  SORIN – ȘTEFAN BIRIȘ PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing.  LADISLAU DAVID CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.univ.dr.ing.  EDMOND MAICAN MEMBRU
C.S.I.dr.ing.  LUCREȚIA POPA MEMBRU
Prof.univ.dr.ing. VASILE PĂDUREANU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: niculescu.marilena@yahoo.com. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313