MODELAREA ȘI ANALIZA ÎN DOMENIUL FRECVENŢEI A UNOR CIRCUITE CU COMPONENTE PASIVE NELINIARE

In data de 26.06.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  MODELAREA ȘI ANALIZA ÎN DOMENIUL FRECVENŢEI A UNOR CIRCUITE CU COMPONENTE PASIVE NELINIARE / FREQUENCY MODELLING AND ANALYSIS OF

STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND OBȚINEREA ȘI CARACTERIZAREA DE TIP AA6060/TiB2 SI AA6063/ZrB2

In data de 29.06.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND OBȚINEREA ȘI CARACTERIZAREA DE TIP AA6060/TiB2 SI AA6063/ZrB2 / STUDIES AND RESEARCHE ON OBTAINING AND CHARACTERIZING

TEHNICI OPTIMIZATE PENTRU ASIGURAREA MENTENANȚEI PREDICTIVE PENTRU SISTEMELE ELECTRONICE ȘI PROCESELE DE FABRICAȚIE AFERENTE ACESTORA

În data de 27.05.2020, la ora 11:00, a avut loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: TEHNICI OPTIMIZATE PENTRU ASIGURAREA MENTENANȚEI PREDICTIVE PENTRU SISTEMELE ELECTRONICE ȘI PROCESELE DE FABRICAȚIE AFERENTE ACESTORA / OPTIMIZED TECHNIQUES FOR

PRELUAREA DE DATE DIN ZBORUL MACHETELOR ȘI COMPARAREA ACESTORA CU MODELUL TEORETIC DE DINAMICĂ

În data de 27.05.2020, la ora 16:00, a avut loc în cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul: PROIECTAREA ȘI CONSTRUIREA UNOR MACHETE LA O SCARĂ FAVORABILĂ PENTRU A VERIFICA PE RÂND CRITERIILE DE SIMILITUDINE ÎN VEDEREA OBȚINERII UNOR COEFICIENȚI