In data de 26.06.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  MODELAREA ȘI ANALIZA ÎN DOMENIUL FRECVENŢEI A UNOR CIRCUITE CU COMPONENTE PASIVE NELINIARE / FREQUENCY MODELLING AND ANALYSIS OF CIRCUITS WITH NONLINEAR PASSIVE COMPONENTS

TAUS OVIDIU – SILVIU,

în domeniul fundamental  ȘTIINTE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE ELECTRICĂ,  

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT_RO

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT_EN

Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. MIHAI OCTAVIAN POPESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. FLORIN CONSTANTINESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MIRCEA BODEA MEMBRU
Prof.dr.ing.  ALEXANDRU ȘERBĂNESCU MEMBRU
Conf.dr.ing. FLORIN ROMAN ENACHE MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.