În data de 27.05.2020, la ora 16:00, a avut loc în cadrul facultății de Inginerie Aerospațială, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura on-line, a tezei de doctorat cu titlul:

PROIECTAREA ȘI CONSTRUIREA UNOR MACHETE LA O SCARĂ FAVORABILĂ PENTRU A VERIFICA PE RÂND CRITERIILE DE SIMILITUDINE ÎN VEDEREA OBȚINERII UNOR COEFICIENȚI DE CORECȚIE ÎN PROIECTAREA AERONAVELOR. PRELUAREA DE DATE DIN ZBORUL MACHETELOR ȘI COMPARAREA ACESTORA CU MODELUL TEORETIC DE DINAMICĂ

elaborată de

ANTON ȘTEFAN-MIHAI,

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,  domeniul de doctorat    INGINERIE AEROSPAȚIALĂ,

Rezumat lucrare:

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT_RO

REZUMAT TEZA DE DOCTORAT_EN

Componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ADRIAN – MIHAIL STOICA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. STELIAN GĂLETUȘE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
C.S.I dr.ing. ACHIM IONIȚĂ REFERENT
Prof.dr.ing. MIRCEA BOSCOIANU REFERENT
Conf.dr.ing. PETRIȘOR VALENTIN PÂRVU REFERENT