asucces

ian.
08
ian.
06
ian.
05
oct.
30
oct.
30
sept.
29
sept.
21
iul.
31

A-succes – Programarea lunii August 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat

Titlul proiectului: Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes) Cod MySMIS: 125125 Subactivitate SA 5.2 Dezvoltarea si implementarea componentei practice a programului antreprenorial Programarea lunii August 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat View Fullscreen Formator program antreprenoriat 1 View Fullscreen Formator program
DETAIL