A-succes – Programarea lunii August 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat

A-succes – Programarea lunii August 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat

Titlul proiectului: Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)
Cod MySMIS: 125125

Subactivitate SA 5.2 Dezvoltarea si implementarea componentei practice a programului antreprenorial

Programarea lunii August 2020 a componentei practice a programului antreprenorial – Formator program antreprenoriat