PROCES-VERBAL – privind consemnarea rezultatului referendumului din data de 07.09.2023, organizat la nivelul instituției de învățământ superior Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului

a) 1666 – numărul total al persoanelor cu drept de vot obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei:
pct. a >/= pct. b;
b) 1282 – numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare;
c) 1832 – numărul total al buletinelor de vot primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei:
pct. c >/= pct. d + pct. e + pct. f + pct. g;
d) 550 – numărul total al buletinelor de vot neîntrebuințate și anulate obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare;
e) 1274 – numărul total al voturilor valabil exprimate obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, cu verificarea respectării formulei:
pct. e </= [pct. b – (pct. f + pct. g)]; pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h;
f) 7 – numărul total al voturilor nule obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare;
g) 1 – numărul total al voturilor albe obținut prin însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare;
h) 1274 – numărul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare opțiune, rezultat din însumarea datelor similare din procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secțiilor de votare, din care:
180 – h1 – numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opțiunea „pe bază de concurs public”;
1094 – h2 – numărul total al voturilor valabil exprimate pentru opțiunea „pe bază de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal”;
i) 834 – numărul total de voturi exprimate necesar pentru validarea referendumului privind alegerea unei modalități de desemnare a rectorului, cu verificarea respectării formulei:
pct. b>/= [(pct. a : 2) + 1];
j) 638 – numărul total de voturi în baza căruia se stabilește rezultatul referendumului (majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate pentru fiecare opțiune, respectiv, h1 sau h2).

Președinte        Anton HADĂR
Adjunct președinte   Mircea Ionuț PETRESCU
Membri Valentin NĂVRĂPESCU
              Carmen-Constantina NENU
              Cristi-Cosmin BĂȚARU
              Sonia-Maria MAER
              Florin-Victor COSTACHE
Secretar tehnic   Mihai COROCĂESCU