1. De la idee abstractă la plan concret: Aveți o idee pentru un proiect de cercetare? Vorbiți cu prodecanul cu cercetarea sau conducatorul grupului dumeavoastra de cercetare cât mai curând posibil. Discutați dacă ideea este în conformitate cu strategia Universitatii. Punctele de discutat sunt:
  • dacă o cerere este rezonabilă;
  • unde trebuie trimisă cererea;
  • eventuali parteneri potențiali;
  • luați în considerare dacă comercializarea face parte din proiect. Luați în considerare și aspectele etice.
 2. Fonduri de cercetare: solicitați fonduri externe de cercetare
 3. Contactați rețeaua de asistenta:
  • Consilier de cercetare; Project Advisor;
  • DMACS sau alt centru de cercetare care oferă servicii financiare;
  • Economist.
  1. Stabiliți responsabilitatea ce va revine înainte de a trimite cererea. Implicați rețeaua de sprijin administrativ cât mai devreme posibil. Scrieți un plan de lucru pentru a descrie sarcinile care trebuie finalizate până la termen.
  2. Familiarizați-vă cu ghidul aplicantului pentru programul in cadrul căruia doriți să solicitați finanțare. (de exemplu, PN1- Proiecte de cercetare postdoctorala). Consultați pagina despre fondurile de cercetare și unde puteți aplica
  3. Clarificați așteptările cu privire la resurse: Toți partenerii trebuie să fie de acord cu următoarele subiecte înainte de a fi trimisă cererea:
    • Buget
    • Timpul alocat cercetării
    • Drepturi de proprietate intelectuală / drepturi imateriale (DPI)
    • Responsabilitatea pentru persona
  4. Completați listele de verificare (anexe) pentru documentele de care aveți nevoie (fisa de verificare proiect, înregistrare la DMACS, semnare prodecan cercetare). Aceste documente sunt obligatorii pentru directorul de proiect si prorectorul universității si nu numai;
    • Înregistrați fisa de proiect in CRESCDI.
    • Semnare fisa de proiect prorector cercetare
    • Salvați o copie a cererii de finanțare : Trimiteți o copie a cererii la rețeaua de asistență administrativă pentru a depune cererea (CRESCDI).
  1. Alocarea fondurilor: Nu există nicio garanție că veți primi finanțare completă. Contactați prodecanul cu cercetarea pentru a discuta dacă obiectivele proiectului trebuie ajustate pe baza fondurilor alocate. Puteți încerca, de asemenea, să găsiți finanțare suplimentară.
  2. Contractul: Toate proiectele finanțate extern trebuie descrise într-un contract. Managerul de proiect, prodecanul cu cercetarea, economistul de proiect și consilierul legal ar trebui să fie implicați în negocierea contractului – să stabilească contactul din timp.
  3. UEFISCDI: proiectele  cu care Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării trebuie să aibă un contract între UPB și UEFISCDI. În plus, trebuie să existe un acord de cooperare (acordul unui consorțiu) între partenerii proiectului.
  4. Termenul limită pentru contract și acorduri: Trimiteți contractul și acordurile înainte de termen. De asemenea, este important să vă informați rețeaua de asistență despre termenele limită.
  5. Model pentru contract (Marin Alexandru): Dacă UPB este responsabil pentru contract, utilizați șablonul de contract oferit de UPB. Ofițerul de proiect poate ajuta la formularea contractului. Rețeaua de asistență trebuie să fie implicată în a decide cine semnează contractul.
 1. Întâlnire de start  pentru începutul și administrarea proiectului:
  • Cum este organizată raportarea? Cine raportează ce / când?
  • Clarificați responsabilitatea partenerilor (evaluarea riscului)
  • Elaborarea unui program de întâlniri
  • Parcurgeți procedurile pentru înregistrarea programului de lucru (dacă este obligatoriu)
 2. Contracte pe termen determinat: proceduri pentru angajare . Angajarea propriilor angajați: UPB poate angaja proprii angajați pentru a efectua task-urile din proiect in baza unui contract de munca.
 3. Folosirea fondurilor:
  • Toate părțile din proiect ar trebui să aibă acces la bugetul proiectului și la utilizarea resurselor. Transparența este importantă pentru a evita conflictele când vine vorba de utilizarea resurselor.
  • Urmați reglementările UPB privind achizițiile de echipamente științifice. Dacă aveți întrebări, contactați divizia de achiziții a universității.
  • Prorectorul cu cercetarea și cercetătorii trebuie să poată clarifica utilizarea fondurilor alocate.
  • Contactați economistul de proiect dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea fondurilor alocate.
 4. Cooperare in cadrul echipei de proiect: ex de programe de cooperate Microsoft Teams.
 5. Site web: creați-va un site al proiectului. Contactați responsabilul IT al facultății pentru a va oferi asistenta.
  1. Starea proiectului și modificări: Informați și actualizați economistul de proiect despre starea proiectului și modificările aduse proiectului.
  2. Urmărirea obligațiilor contractuale: Asigurați-vă că cineva este responsabil pentru urmărirea obligațiilor contractuale și că sunt tratate modificările contractului. Dacă proiectul are o echipa de conducere, reprezentantul UPB din echipa și dumneavoastră, în calitate de director de proiect, trebuie să urmați obligațiile contractuale.
  3. Rapoarte de progres: Sursa de finanțare a proiectului poate solicita rapoarte de progres. Liderul de proiect este responsabil de redactarea rapoartelor, dar economistul de proiect poate ajuta.
  • Raport final: Scrieți un raport final.
  • Dovezi documentare: asigurați-vă că arhivați toate documentele și salvați toate datele relevante.
  • Rezultate: