Proiectul : ”Be Antreprenor”
Cod MySMIS: 124539
POCU: Axa prioritară 6
Implementare: 10.07.2019 - 09.01.2021.
 

Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor și cercetătorilor
postdoctorat (Be Antreprenor!)

UPB, anunturi fonduri europene, sigle
Noutăți