header newsletter upb

Lansarea platformei web „Registrul naţional al infrastructurilor de cercetare”

Pe data de 26 iunie 2015 a fost lansată platforma web „Registrul Național al Infrastructurilor de Cercetare” (ERRIS – Engage in the Romanian Research Infrastructures System). Platforma ERRIS (www.erris.gov.ro) a fost dezvoltată pentru a veni în sprijinul coordonatorilor infrastructurilor de cercetare publice/private din România și a celor care doresc să beneficieze de serviciile oferite de aceste infrastructuri, stimulând colaborarea și participarea la rețele naționale și internaționale de profil a comunității științifice din România.
În cadrul acestei platforme, fiecare infrastructură are propria sa pagină, în care pot fi încărcate toate informaţiile de interes pentru potenţialii beneficiari: resursa umană, echipamente disponibile, servicii oferite, date de contact. Conţinutul paginii web este în totalitate responsabilitatea organizaţiei deţinătoare a infrastructurii.
Înscrierea infrastructurilor de cercetare pe platformă presupune mai întâi crearea unui cont instituţional. Administratorul contului instituţional va nominaliza  administratorii fiecărei infrastructuri din componenţa organizaţiei, iar aceştia vor avea responsabilitatea introducerii şi menţinerii datelor referitoare la infrastructură. De asemenea, vor desemna persoane de contact pentru fiecare serviciu oferit de infrastructura pe care o gestionează.
În perioada următoare va demara procesul de centralizare a informaţiilor referitoare la infrastructurile de cercetare din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, în scopul promovării cât mai eficiente a serviciilor oferite de acestea pe plan naţional şi internaţional.
Platforma ERRIS a fost dezvoltată în cadrul proiectului PODCA, “Eficientizarea monitorizării electronice a datelor din sistemul CDI (TIC)”, cod SMIS 37678.

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Programarea lansărilor competiţiilor pentru Axa Prioritară 1 – CDI în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 poate fi consultată la adresa  http://www.poc.research.ro/diagrama-evaluare.
Axa prioritară 1 se implementează de către Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare şi beneficiază de o alocare financiară de 798 milioane EUR din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Completarea cererilor de finanţare pentru Programul Operaţional Competitivitate 2015

Pe pagina intranet, la secţiunea Cercetare/ Informaţii şi materiale utile (http://intranet.pub.ro/index.php?page=55) se găseşte un model de cerere de finanţare specific competiţiilor din cadrul Axei 1 – Programul Operaţional Competitivitate completat cu datele Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti la secţiunile I – Informaţii privind solicitantul şi III – Informaţii privind alte finanţări publice primite. La aceeaşi adresă găsiţi informaţii şi recomandări privind completarea celor două secţiuni din cererea de finanţare.

Lansarea platformei web „Study in Romania”

Pe data de 26 iunie 2015 a fost lansată platforma web „Study in Romania”, instrument esenţial pentru promovarea învăţământului superior şi a cercetării în România la nivel naţional şi global.
Platforma Study in Romania (www.studyinromania.gov.ro) promovează învățământul superior românesc la nivel global, contribuind la atragerea studenţilor naționali și internaţionali în programe de studiu din oferta educaţională a universităţilor româneşti. Sunt oferite o serie de informaţii care au ca scop promovarea României ca una dintre potenţialele destinaţii de studiu în Uniunea Europeană. În acest context, fiecare universitate este invitată să îşi introducă oferta sa educaţională (programe de studii, procesul de înscriere la studii), dar şi alte date relevante pentru tinerii interesaţi să studieze în România.
Platforma a fost dezvoltată în cadrul proiectului POSDRU “Internaţionalizare, echitate și management universitar pentru un învățământ superior de calitate (IEMU)”, cod SMIS 52867.

Încheierea contractelor cu terţi

Pe pagina intranet, la adresa http://intranet.pub.ro/index.php?page=55 puteţi găsi o serie de informaţii utile referitoare la închierea de contracte de cercetare sau prestări servicii cu terţi. De asemenea, sunt disponibile modelele documentelor care trebuie întocmite în situaţia încheierii şi derulării acestui tip de contracte: model de contract cu terţi, deviz (antecalcul şi postcalcul), propunere de angajare, referat de necesitate, notă de fundamentare, listă de personal, foaie colectivă de prezenţă.

PAGINA INTRANET SE POATE ACCESA DOAR DIN RETEAUA UPB