Marketing si comercializare

Echipa pentru Parteneriate și Comercializare, ajută la maximizarea impactului rezultatelor obținute în activitatea de cercetare științifică aplicativă din UPB, prin identificarea și analiza profesionistă, cu resurse interne sau prin consultanță externă de specialitate, a oportunităților de dezvoltare / valorificare a tehnologiilor inovative, prin activități de colaborare pentru comercializare cu firma UPB Innovation S.A. sau cu alte părți interesate.

Această echipă asigură totodată și managementul parteneriatelor cu mediul industrial / economic, dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate părțile interesate și oferă asistență juridică, respectiv managementul activelor necorporale (brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor etc.) din UPB, în speță:

  • Managementul portofoliului de brevete și al licențelor acordate către companii interesate de fabricația și comercializarea produselor / tehnologiilor / sericiilor inovative dezvoltate în UPB;

  • Servicii de transfer de tehnologie pentru organizații independente / din afara UPB, oferindu-le asistență pentru brevetare și licențierea acestora, pe baze contractuale;

  • Suportul profesional pentru firmele de tip start-up înființate.

În cadrul Echipei pentru Parteneriate și Comercializare, se află și specialiști care oferă consultanță personalului academic din UPB, pentru ca să înființeze / formeze firme de tip start-up / spin – off, bazate pe tehnologie și, totodată, le poate oferi servicii profesionale în relația cu potențiali investitori.

Persoana de contact: Prof. Alexandru Marin

Tel.: 021-4029.584

E-mail: alexandru.marin@upb.ro