IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Stiinte Aplicate, domeniul de doctorat Fizica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Laser-matter interactions in ‘nano’ – science and ‘nano’-scale applications” elaborată de dr. Aurelian MARCU, cu functia de baza la Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiatiei.

CV / LISTA DE LUCRARI / FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE / REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE