Facultati

Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Proiecte

Nationale:

Internationale:

Cercetatori
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Proiecte

Nationale:

Structurale:

Internationale:

Terti:

Cercetatori
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Proiecte

Nationale:

Internationale:

Terti:

Cercetatori
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Proiecte

Nationale:

Terti:

Cercetatori
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Chimie şi inginerie chimică
Proiecte
Cercetatori
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Proiecte

Nationale:

Internationale:

Terti:

Cercetatori
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Chimie şi inginerie chimică
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Chimie şi inginerie chimică
Ştiinţe ale comunicării
Ştiinţe politice
Psihologie şi ştiinţe comportamentale
Centre
N/A
Proiecte
N/A
Cercetatori
Ingineria transporturilor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Proiecte

Nationale:

Structurale:

Internationale:

Terti:

Cercetatori
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Chimie şi inginerie chimică
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Proiecte

Nationale:

Terti:

Cercetatori
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Chimie şi inginerie chimică
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Chimie şi inginerie chimică
Proiecte

Nationale:

Structurale:

Internationale:

Terti:

Cercetatori
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Cercetatori
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Ingineria resurselor vegetale şi animale
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Chimie şi inginerie chimică
Proiecte

Nationale:

Internationale:

Terti:

Cercetatori
Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii
Ingineria transporturilor
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei
Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Proiecte

Nationale:

Internationale:

Terti:

Cercetatori

Ramuri de stiinta

Facultatea de Automatica si Calculatoare
Facultatea Energetică
Facultatea de Inginerie Aerospatiala
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Facultatea de Inginerie Medicala
Departament Discipline socio-umaniste
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica
Facultatea de Stiinte Aplicate
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Facultatea de Transporturi
Facultatea Inginerie Electrică
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Facultatea Energetică
Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
Facultatea de Inginerie Aerospatiala
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Facultatea de Inginerie Medicala
Departament Discipline socio-umaniste
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica
Facultatea de Stiinte Aplicate
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Facultatea de Transporturi
Facultatea Inginerie Electrică
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Facultatea de Inginerie Medicala
Departament Discipline socio-umaniste
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica
Facultatea de Stiinte Aplicate
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Facultatea Inginerie Electrică
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Facultatea de Inginerie Aerospatiala
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Facultatea de Inginerie Medicala
Departament Discipline socio-umaniste
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Facultatea de Stiinte Aplicate
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Facultatea Inginerie Electrică
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Facultatea Energetică
Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
Facultatea de Inginerie Aerospatiala
Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
Facultatea de Inginerie Medicala
Departament Discipline socio-umaniste
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica
Facultatea de Stiinte Aplicate
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Facultatea de Transporturi
Facultatea Inginerie Electrică
Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Facultatea de Inginerie Aerospatiala
Facultatea de Inginerie Medicala
Departament Discipline socio-umaniste
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor
Facultatea de Stiinte Aplicate
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Facultatea Inginerie Electrică
Departament Discipline socio-umaniste
Departament Discipline socio-umaniste
Departament Discipline socio-umaniste