Ambasadori ai Universității POLITEHNICA din București pot fi cadre didactice din învățământul preuniversitar care predau una dintre următoarele materii: matematică, fizică, chimie, informatică sau economie.

 

Ambasadorii UPB profesori au menirea de a face cunoscută misiunea universității, aceea de a pregăti specialiști capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și socio-cultural al societății românești și al lumii contemporane.

 

Aceștia vor avea rolul informal de consilieri educaționali și în carieră pentru elevii care se orientează spre domenii universitare tehnice și vor promova în rândul acestora beneficiile parcurgerii programelor de studii oferite de Universitatea POLITEHNICA din București.

 

Ambasadorii UPB profesori reprezintă promotorii valorilor și principiilor morale, educaționale, științifice și culturale ale universității.

 

Beneficii:

 

  • Participare la sesiuni de informare;
  • Invitații la evenimente organizate în UPB;
  • Vizite în facultățile UPB și în campusul studențesc;
  • Întâlniri de lucru/discuții deschise cu profesori din UPB;
  • Materiale gratuite: informative, promoționale și de studiu;
  • Participare la seminarii și conferințe naționale și internaționale.

 

Atribuții:

 

Ambasadorii UPB vor avea rolul a prezenta, în instituția de învățământ în care predau, oferta educațională a UPB.

 

Ambasadorii UPB profesori vor primi materiale de informare și de prezentare a tuturor celor 15 facultăți, pe care le vor distribui în rândul elevilor interesați.

 

De asemenea, în baza materialelor primite de la UPB, vor informa elevii asupra oportunităților pe care le au, atât de dezvoltare academică și profesională, cât și de dezvoltare personală.

 

Totodată, aceștia vor primi și materiale utile pentru pregătirea suplimentară a elevilor în vederea susținerii probelor de admitere la UPB (manuale, culegeri de exerciții, subiecte din ani anteriori etc.).

 

Contractul de voluntariat:

 

Profesorii ambasadori ai UPB vor semna un contract de voluntariat.

 

În baza acestui contract, profesorii ambasadori vor putea promova universitatea atât în mediul online, cât și în cel offline.

 

La finalul perioadei contractuale, profesorii ambasadori vor primi un certificat și o diplomă de voluntar.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Regulamentul de Organizare și Funcționare. (hyperlink)

Pentru înscriere, vă rugăm să completați următorul formular: … (link)