Contribuții privind analiza comportamentului dinamic al vagoanelor destinate transportului feroviar de marfă/ Contributions regarding the analysis of the dynamic behavior of wagons intended for rail freight transport / Ioana-Maria GOLOGAN (MIHĂILESCU) – 31.10.2023, ora 13:00

În data de 31.10.2023, la ora 13:00, în sala Sala Senatului, Rectorat, etaj 2, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul „Contribuții privind analiza comportamentului dinamic al vagoanelor destinate