În data de 31.10.2023, la ora 13:00, în sala Sala Senatului, Rectorat, etaj 2, din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Contribuții privind analiza comportamentului dinamic al vagoanelor destinate transportului feroviar de marfă/ Contributions regarding the analysis of the dynamic behavior of wagons intended for rail freight transport

elaborată de doamna

 Ioana-Maria GOLOGAN (MIHĂILESCU)

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GABRIEL POPA CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CĂLIN IOAN ROȘCA REFERENT
Prof.dr.ing. ILARE BORDEAȘU REFERENT
Prof.dr.ing. ANTON HADĂR REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.