UPB anunță finalizarea implementării proiectului GRABTOP

Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul „Biosenzor inovativ pe bază de grafenă ȋn vederea testării potențialului osteogenic; ȋntelegerea avansată a performanțelor celulelor stem pentru medicină regenerativă (GRABTOP)”, ID P_37_221, în baza contractului de finanţare nr. 154/25.11.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de

dr. Aurelian MARCU / Laser-matter interactions in ‘nano’ – science and ‘nano’-scale applications – 17.03.2023, ora 11.30, Departamentul de Fizica

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Stiinte Aplicate, domeniul de doctorat Fizica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Laser-matter interactions in ‘nano’ – science and ‘nano’-scale applications” elaborată de dr. Aurelian MARCU, cu functia de baza la Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiatiei.