Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul cu titlul „Biosenzor inovativ pe bază de grafenă ȋn vederea testării potențialului osteogenic; ȋntelegerea avansată a performanțelor celulelor stem pentru medicină regenerativă (GRABTOP)”,

  • ID P_37_221, în baza contractului de finanţare nr. 154/25.11.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC),
  • Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor,
  • Acțiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD.
  • Perioada de implementare a proiectului a fost: 25.11.2016-24.11.2022.

COMUNICAT DE PRESA