Arhitecturi și structuri pentru calcul eterogen- îmbunătățri ale transferului de date pentru un sistem eterogen de calcul / Architectures and Structures for Heterogeneous Computing-Improvements in Data Transfer for a Heterogeneous Computing System / POPESCU George – Vlăduț – 06.03.2023, ora 15:00

În data de 06.03.2023, la ora 15:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Arhitecturi și structuri pentru calcul eterogen- îmbunătățri ale transferului de date