În data de 06.03.2023, la ora 15:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Arhitecturi și structuri pentru calcul eterogen- îmbunătățri ale transferului de date pentru un sistem eterogen de calcul / Architectures and Structures for Heterogeneous Computing-Improvements in Data Transfer for a Heterogeneous Computing System

elaborată de

POPESCU George – Vlăduț

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

Componenţa comisiei este următoarea:

Prof.dr.ing. GHEORGHE BREZEANU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GHEORGHE ȘTEFAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CORNELIU BURILEANU REFERENT
Prof.dr.ing. AUREL-ȘTEFAN GONTEAN REFERENT
Prof.dr.ing. DAN NICULA REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail gheorghe.pristavu@upb.ro sau nicoleta.branisteanu@upb.ro. Astfel veți primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313