Două lucrări de diplomă ale studenților UPB selectate pentru faza finală a festivalului DIPLOMA Show

Organizat de The Institute, festivalul DIPLOMA Show aflat la a IX-a ediție, este dedicat noii generații de designeri, arhitecți și artiști români, care va avea loc în perioada 7-16 octombrie la Combinatul Fondului Plastic, pe strada Băiculești nr. 29, București. Lucrările tinerilor ingineri de la UPB –  Alexandra Amina Elena Blașcu și Mădălina Elena Munteanu

Orașe inteligente apărabile: o abordare a sistemului de sisteme pentru spații integrate vertical / Defensible Smart Cities: A System-of-Systems Approach for Vertically Integrated Spaces / BOTEZATU Ulpia Elena – 10.10.2022, ora 15:00

In data de 10.10.2022, ora 15:00, în sala BN 230 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Orașe inteligente apărabile: o abordare a sistemului de sisteme pentru spații integrate vertical / Defensible Smart Cities: A

Noi tendințe în abordarea transversală a domeniului cyber în cadrul infrastructurilor critice. o perspectivă de sistem-de-sisteme / New Trends in the Transversal Analysis of the Cyber Domain in Critical Infrastructure Protection. A System-of-Systems Perspective / VEVERA Adrian Victor – 10.10.2022, ora 13:00

In data de 10.10.2022, ora 13:00,  în sala BN 230 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Doctorale de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Noi tendințe în abordarea transversală a domeniului cyber în cadrul infrastructurilor critice. o perspectivă de sistem-de-sisteme / New