Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare și a filmelor subțiri / Synthesis and Characterization of  Semiconductor Nanomaterials and Thin Films / MOISE Călin Constantin – 28.07.2022, ora 14:00

În data de 28.07.2022, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, în sala JL008 , ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare și a filmelor subțiri / Synthesis and Characterization of  Semiconductor Nanomaterials and Thin Films elaborată de MOISE Călin