În data de 28.07.2022, la ora 14:00, va avea loc în cadrul facultății de Științe Aplicate, în sala JL008 , ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Sinteza și caracterizarea nanomaterialelor semiconductoare și a filmelor subțiri / Synthesis and Characterization of  Semiconductor Nanomaterials and Thin Films

elaborată de

MOISE Călin Constantin

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat FIZICĂ,

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.univ.dr.habil. CRISTINA STAN PREŞEDINTE
Prof.dr.rer.nat. MARIAN ENĂCHESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. VALERIU FILIP REFERENT
C.S.I.dr. MAGDALENA LIDIA CIUREA REFERENT
C.S.I.dr.  IONUȚ ENCULESCU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică on-line prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail teodor.turcanu@upb.ro  Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313