Studii privind posibilitatea creșterii eficienței energetice a instalațiilor criogenice de separare a aerului prin îmbunătățirea proceselor din zona coloanelor de distilare / Studies on the Possibility of Increasing the Energy Efficiency of Cryogenic Air Separation Installations by Improving the Processes Around Distillation Columns / PINTILIE Marius – 27.07.2022, ora 11:00

In data de 27.07.2022, la ora 11:00, în sala CG 002, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Studii privind posibilitatea creșterii eficienței energetice a instalațiilor criogenice de separare a aerului