In data de 27.07.2022, la ora 11:00, în sala CG 002, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Studii privind posibilitatea creșterii eficienței energetice a instalațiilor criogenice de separare a aerului prin îmbunătățirea proceselor din zona coloanelor de distilare / Studies on the Possibility of Increasing the Energy Efficiency of Cryogenic Air Separation Installations by Improving the Processes Around Distillation Columns

elaborată de domnul

 PINTILIE Marius

Rezumat_ro / rezumat_en

 în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. OCTAVIAN DONȚU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALEXANDRU ȘERBAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MUGUR CIPRIAN BĂLAN MEMBRU
Prof.dr.ing. VIOREL POPA MEMBRU
Prof.dr.ing. ALEXANDRU DOBROVICESCU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313