Valorificarea unor deşeuri în producerea de materiale de construcții cu valoare adăugată/ Valorisation of End-Of-Life Materials in the Production of Value-Added Construction Materials / VĂDUVA (DIMA) Cristina – Lucreția – 14.07.2022, ora 10:00

În data de 14.07.2022, la ora 10:00,  sala D 018, din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Valorificarea unor deşeuri în producerea de materiale de construcții cu valoare adăugată/ Valorisation

Dezvoltarea sistemelor inteligente de interfațare vizuală om-mașină / The Development of Intelligent Systems for Visual Human-Machine Interfaces / BADEA Mihai-Sorin – 22.07.2022, ora 12:00

În data de 22.07.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației,  sala de Consiliu ETTI, situată în B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Dezvoltarea sistemelor inteligente de interfațare vizuală om-mașină / The Development of

Monitorizare și mentenanță inteligentă a unui sistem mecatronic  / Intelligent Monitoring and Maintenance of a Mechatronic System / CORDONEANU Daniel – 12.07.2022, la ora 11:30

In data de 12.07.2022, la ora 11:30, în sala CH 104, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Monitorizare și mentenanță inteligentă a unui sistem mecatronic  / Intelligent Monitoring and Maintenance

Expertizarea în coordonate ecosociotehnologice  a degradării materialelor metalice / Expertise in the Field of Ecosociotechnological Degradation of Metallic Materials / GRĂDINARU Cătălin-Ștefan – 08.07.2022, ora 11:00

In data de 08.07.2022, la ora 11:00,  în sala JF 004, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Expertizarea în coordonate ecosociotehnologice  a degradării materialelor metalice / Expertise in the Field of Ecosociotechnological Degradation of Metallic Materials elaborată de