In data de 12.07.2022, la ora 11:30, în sala CH 104, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Monitorizare și mentenanță inteligentă a unui sistem mecatronic  / Intelligent Monitoring and Maintenance of a Mechatronic System

 elaborată de domnul

 CORDONEANU Daniel

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CONSTANTIN NIȚU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MIRCEA NIȚULESCU MEMBRU
Prof.dr.ing. VIOREL PALEU MEMBRU
Conf.dr.ing. BOGDAN GRĂMESCU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313