În data de 14.07.2022, la ora 10:00,  sala D 018, din cadrul facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în str. Gheorghe Polizu, nr. 1-7, sector 1, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:  Valorificarea unor deşeuri în producerea de materiale de construcții cu valoare adăugată/ Valorisation of End-Of-Life Materials in the Production of Value-Added Construction Materials

 elaborată de

VĂDUVA (DIMA) Cristina – Lucreția

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ALINA BĂDĂNOIU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. GEORGETA VOICU MEMBRU
Prof.dr.ing. CONSTANTIN DORINEL VOINIȚCHI MEMBRU
C.S.I.dr.ing. JENICA PACEAGIU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.