Cercetări privind asigurarea calității procesului de mentenanță predictivă într-o organizație de întreținere aeronave / Research on Quality Assurance of the Predictive Maintenance Process in an Aircraft Maintenance Organization / ANDREI Alexandru – Gabriel – 29.04.2022, ora 11:00

In data de 29.04.2022, ora 11:00,  sala JL 304  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind asigurarea calității procesului de mentenanță predictivă într-o organizație de întreținere aeronave / Research on Quality Assurance of the Predictive Maintenance