In data de 29.04.2022, ora 11:00,  sala JL 304  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Cercetări privind asigurarea calității procesului de mentenanță predictivă într-o organizație de întreținere aeronave / Research on Quality Assurance of the Predictive Maintenance Process in an Aircraft Maintenance Organization,

elaborată de domnul

ANDREI Alexandru – Gabriel,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE ȘI MANAGEMENT  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing.ec. CRISTIAN-VASILE DOICIN
Conducător științific Prof.univ.dr.ing.ec. AUGUSTIN SEMENESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. TEODOR-LUCIAN GRIGORIE
Referent Prof.univ.dr.ing. GEORGE CĂRUȚAȘU
Referent Prof.univ.dr.ing. CORNELIU BERBENTE

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.