Modelarea și simularea în domeniul frecvenței a rețelelor electrice de joasă tensiune cu consumatori neliniari / Frequency Domain Modeling and Simulation of Low Voltage Electric Power Networks with Nonlinear Loads / STEFĂNESCU Valentin – 07.03.2022, ora 12:00

În data de 07.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura (online și fizic), în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul:  Modelarea și simularea în domeniul frecvenței a rețelelor electrice de joasă tensiune cu consumatori neliniari /

Rețele de transport cu consolidări de fluxuri / Transport Networks with Flow Consolidation / STERE Armand – Șerban – 03.03.2022, ora 12:00

In data de 03.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în Sala de Consiliu din cadrul facultății de Transporturi, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Rețele de transport cu consolidări de fluxuri / Transport Networks with Flow Consolidation, elaborată de domnul