În data de 07.03.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura (online și fizic), în sala EC 201, a tezei de doctorat cu titlul:  Modelarea și simularea în domeniul frecvenței a rețelelor electrice de joasă tensiune cu consumatori neliniari / Frequency Domain Modeling and Simulation of Low Voltage Electric Power Networks with Nonlinear Loads

elaborată de

STEFĂNESCU Valentin,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. MIHAI OCTAVIAN POPESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  FLORIN CONSTANTINESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MIRUNA ILEANA NIȚESCU MEMBRU
Conf.dr.ing. MIHAI RAȚĂ MEMBRU
Conf.dr.ing. FLORIN ROMAN ENACHE MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro,  astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.